Inginerie din aceleași mîini

engeenering

     Compania „DINA – COCIUG” SRL în cadrul programului „Inginerie din aceleaşi mîini” Vă propune consultaţia completă de la idee, concept pînă la darea obiectului în exploatare.

     Propunîndu-vă designul utilajului comercial, compania „DINA – COCIUG” mereu reiese din concepţia comună, sau din tema de la temelia elaborării obiectului Dumneavoastră. Tot trebuie să fie supus unui scop comun – de a crea orice condiţii pentru atragerea consumatorului ţi de a-l face să facă cumpărătura. Întreg oblicul obiectului, cît exterior, atît şi interior, trebuie să îl facă deosebit de altele şi să-I sublinieze individualitatea. Design-ul utilajului comercial, iluminarea specifică, reclama iluminată, proprietăţile reflectoare ale pereţilor, podului şi podelei, panourile informaţionale – toate acestea formează un ghid, chiar şi preţurile afişate – totul trebuie să fie în armonie.

     Utilajul „DINA – COCIUG” şi fantezia proiectanţilor permit să Vă propunem următoarele servicii:

1.    Analiza locului obiectului:
1.1. analiza circuitelor de transport;
1.2. analiza acţiunii obiectelor de infrastructură şi a altor întreprinderi comerciale;
1.3. analiza proprietăţilor obiectului;
1.4. analiza posibilităţii de procurare a consumatorilor;
1.5. reconstruirea obiectului;
1.6. poziţionarea obiectului;
1.7. formatarea obiectului.

2.    Elaborarea conceptului și stilului obiectului:
2.1. elaborarea stilului obiectului;
2.2. elaborarea conceptului obiectului;
2.3. selectarea direcţiilor prioritare;
2.4. formarea bazelor de design – a proiectului;
2.5. strategia de preţ.

3.    Evaluarea rentabilității obiectului și elaborarea proprietăților concurente:
3.1. formarea cecului mediu;
3.2. raportul mărfurilor de diferită categorie de preţ;
3.3. sortimentul mărfii şi a serviciilor suplimentare;
3.4. evaluarea rentabilităţii obiectului;
3.5. calculul recuperării posibile a obiectului.

4.    Design-proiectul obiectului:
4.1. determinarea stilului principal al obiectului;
4.2. crearea imaginii tridimensionale a design-proiectului de interior;
4.3. decorarea obiectului;
4.4. floristica, fito-designul;
4.5. realizarea design-proiectului.

5.    Proiectarea tehnologică şi climatică:
5.1. proiectul tehnologic, proiectul suprafeţelor comerciale;
5.2. selectarea schemei optime de lucru de încălzire şi climatizare;
5.3. raportul încăperilor comerciale şi necomerciale;
5.4. logistica de interior;
5.5. proiectarea încăperilor de deposit, zonelor de promovare a mărfii, punctelor de acţiune, oformarea zonei de intrare şi de casă;
5.6. circuitele de clienţi şi logistica lor;
5.7. elaborarea planului de electricitate, ventilare, condiţionare şi aprovizionare cu apă;
5.8. zonarea obiectului.

6.    Furnizarea utilajului:
6.1. propunerile comerciale de la diferiţi furnizori;
6.2. selectarea utilajului;
6.3. logistica furnizării;
6.4. curăţarea vamală;
6.5. furnizarea utilajului.

7.    Lucrări de montare și deservire, darea în exploatare a obiectului:
7.1. montarea utilajului;
7.2. setarea utilajului;
7.3. darea în exploatare a utilajului;
7.4. deservirea de garanţie şi post-garanţie.


Contacte