Liniştea vă aparţine Dumneavoastră!

Published 27.05.2011

     Procurarea utilajului de încălzire sau ventilare de la compania Dina Cociug este doar jumătate de pas. Pentru funcţionarea acestuia la maxim trebuie să aveţi grijă de „sănătatea” lui şi să executaţi Deservirea Tehnică conform planului.
     Anume din această cauză, Centrul de Deservire al departamentului „Încălzire şi Climatizare” vă propune lucrările anuale de profilaxie, diagnostica şi reparaţia utilajului. Încheierea contractului vă va oferi următoarele priorităţi:
-    Prelungirea perioadei de exploatare şi garanţia funcţionării calitative a utilajului.
-    Consultarea de către specialişti calificaţi, ce au trecut training-ul şi atestarea la producătorii utilajului dat.
-    Bugetul planificat din timp pentru deservirea tehnică.
-    Liniştea Dumneavoastră! În caz dacă se întîmplă ceva, nu veţi fi nevoit să pierdeţi timpul în zilele de odihnă sau de sărbătoare în căutarea specialiştilor sau a pieselor de schimb.
Lucrările efectuate conform contractului de deservire tehnică a utilajului de încălzire:
-    Verificarea corectitudinii montării utilajului;
-    Verificarea vizuală a utilajului, conexiunilor, blocurilor hidraulice şi a altor grupuri de siguranţă;
-    Verificarea camerei de ardere, arzătorului şi a electroadelor de control;
-    Verificarea şi curăţarea ventilatorului;
-    Verificarea funcţiilor de protecţie;
-    Verificarea şi curăţarea componentelor electrice;
-    Curăţarea filtrelor de apă;
-    Verificarea vasului suplimentar;
-    Verificarea supapei de gaz şi a setărilor de putere;
-    Verificarea modulării în toate regimele de lucru;
-    Verificarea funcţionării corecte în regim de încălzire și APC;
-    Instructajul şi recomandarea persoanelor responsabile de exploatarea utilajului şi tehnica securităţii.

     Contractele de deservire pot fi încheiate cît la Centrul de Deservire „Dina Cociug” SRL, atît şi la locul de instalare a utilajului în timpul efectuării lucrărilor.

ATENŢIE!: Pînă la 31.08.2011 au loc reduceri speciale!*


-    La prezentarea anexei către contractul încheiat în anul 2010 – 10%
-    La prezentarea ultimelor trei contracte de deservire – 15%
     Depunerea cererii sau informaţia suplimentară poate fi obţinută la telefonul 56 88 27.
Contacte